Gestió Activa col·labora amb els seus clients en l’extracció de valor dels processos administratius i comptables.

Històricament, processos administratius com la gestió de comptes per pagar, comptes per cobrar, comptabilitat, nòmines i fiscalitat de l’empresa han sigut percebuts simplement com a despeses necessàries per la bona operativitat del negoci. 

L’empresa porta la comptabilitat per que es un requisit legal i el procès es converteix en un cost on per un costat entra la informació diversa (factures, etc…) i per un altre es produeixen uns llistats d’informació fora del temps i amb poca aplicació per la planificació estratègica i el dia a dia operatiu de l’empresa.  En definitiva, no s’extrau valor del procés.

Gestió Activa canvia les regles del joc a la gestió externalitzada de processos administratius. Gestió Activa permet, mitjançant l’aplicació de metodologies i eines propietàries i l’experiència i professionalitat del seu equip, utilitzar el procés administratiu i la informació generada per aportar valor a la Direcció de l’empresa.

Gestió Activa ajuda a la Direcció de l’empresa a obtenir resposta a les preguntes més freqüents:
Necessito obtenir finançament addicional durant els propers 6 mesos?
Puc realitzar aquesta inversió?
Quant hem costaria tancar l’empresa demà?
Estic contractant personal adequadament?
Està l’empresa sanejada?
Estic pagant als meus proveïdors adequadament?
Estic cobrant dels meus clients de forma adequada?
Estic gastant massa /massa poc?
Quines accions tinc que prendre per minimitzar la factura fiscal d’aquest any?

Tots aquests dubtes i més poden ser resolts mitjançant una gestió eficient i professional dels processos administratius de l’empresa..

Gestió Activa passa a ser una part integrant de la seva empresa, alleugerant la càrrega de feina administrativa de la seva empresa, lliberant recursos interns per a enfocar-los a altres àrees més crítiques (vendes, desenvolupament de negoci, relació amb proveïdors…) i aportant proactivament respostes als dubtes sobre la planificació a curt i mig termini de la seva empresa.

Gestió Activa col·labora amb vostè per fer créixer la seva empresa.

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 15/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-9021 Leer más Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de Puertos del...

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 26.

Leer más Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 26.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 48.7.

Leer más Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 48.7.

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial y prórroga para el año 2018 del II Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 13/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-8870 Leer más Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial y prórroga...

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y la correspondiente tabla definitiva para el año 2018 del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 12/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-8767 Leer más Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y la correspondiente...

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2019 y la prórroga del Convenio colectivo de Agrupación de Servicios de Internet y Prensa, SL.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 12/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-8765 Leer más Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2019 y la prórroga...

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 12/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-8766 Leer más Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2019 del VII...

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2019 del Convenio colectivo de Médicos del Mundo.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 12/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-8764 Leer más Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2019 del Convenio...

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios "Sorteo del Oro de la Cruz Roja" de julio de 2019 y "Cupón de la ONCE" del 15 de agosto de 2019, derivado del XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 12/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-8763 Leer más Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre condiciones retributivas para...

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del VI Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SA.

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Publicado el 12/06/2019 - Referencia: BOE-A-2019-8762 Leer más Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del VI Convenio...
Subscribase a nuestra Newsletter

Subscribase a nuestra Newsletter

Reciba periodicamente las novedades legislativas y noticias interesantes que le ayudarán a estar al día a día en su negocio.

¡Se ha subscrito correctamente!